อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคมีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง โดยพื้นฐานแล้วหมายถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเป็นความต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์ ความรู้เชิงนามธรรม เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือแม้แต่ระบบและกระบวนการที่ทำให้วัสดุปรากฏเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานและแก้ปัญหา เทคโนโลยีเพื่อทำให้ชีวิตมนุษย์ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น (Technology) หมายถึง การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วัดได้ หรือเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงถูกกำหนดให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ราคาในตลาด อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ มี อะไร บ้าง

ข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ประมวลผล คุณสามารถใช้วิธีการง่ายๆ เช่น การหาค่าเฉลี่ยหรือเทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การแปลงข้อมูลทั่วไปเป็นรูปแบบการตัดสินใจเชิงสัมพันธ์หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำตอบสำหรับปัญหาต่างๆ อาจประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เสียง ภาพ หรือสัญลักษณ์ ตัวเลขไม่ใช่ข้อมูลเดียวที่จัดเรียงเรื่องราวอย่างมีความหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบ การจัดการ การประมวลผล การจัดเก็บ การค้นคืน และการแลกเปลี่ยน คือการใช้ข้อมูลการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่ได้รับตามเนื้อหา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ใช้ จึงถือได้ว่ามีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อเรา ไร้สายได้กลายเป็นส่วนเสริมในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบทบาทในการใช้โทรคมนาคม เราได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมากโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเรา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจำแนกตามการใช้งานได้ดังนี้

อุปกรณ์สารสนเทศที่รวมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์กำลังได้รับการแนะนำ ได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยมีบทบาทในการจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการระบบที่สร้างข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ นำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

 • เดสก์ท็อป (เดสก์ท็อป) เป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่ใช้กันทั่วไปในสำนักงานและที่บ้าน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการประมวลผลข้อมูล เช่น พิมพ์รายงาน ดูหนัง ฟังเพลง ท่องอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และขณะนี้อยู่ในระหว่างการผลิตโดยเน้นวางอุปกรณ์และมอนิเตอร์บนโต๊ะเรียบๆ เพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้น
 • โน้ตบุ๊ก (โน้ตบุ๊ก) คือคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แต่ขนาดเล็กและเบา มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ซึ่งสามารถพกพาไปได้ทุกที่ ถึงกระนั้นก็ยังมีราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไป
 • โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่คล้ายกับโน้ตบุ๊ก ความแตกต่างคือไม่มีแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟเอง ดังนั้นจึงควรเสียบปลั๊กทุกครั้งขณะใช้งาน จุดเด่นของตัวเครื่องแตกต่างจากโน้ตบุ๊กแต่ตัวเครื่องหนาขึ้นและเล็กลง
 • แท็บเล็ตคือคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณเขียนบนหน้าจอได้เหมือนกับที่คุณเขียนข้อความลงในสมุดบันทึก ตีความข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ และป้อนข้อมูล แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องและโปรแกรมสำหรับแต่ละรุ่น หรือคุณสามารถพลิกหน้าจอได้สองวิธี
 • PDA (PDA-Personal Digital Assistants) เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ช่วยบันทึกโปรแกรมต่างๆ และสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม Palm และกลุ่ม Pocket PC

เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

“เทคโนโลยีการศึกษา” หมายความว่า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร กลไก เป็นต้น ที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ ที่มุ่งหวังที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรผู้เรียนและ ผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ (โลกาภิวัตน์) มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ในช่วงที่ผ่านมา บทบาทของเทคโนโลยีและข้อมูลมีอิทธิพลต่อกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังที่ Peter Drucker กล่าวว่า “ความรู้ไม่มีขอบเขต” ปรากฏการณ์นี้ทำให้นักคิดอย่าง Don Tapscott เปลี่ยนจากสังคมหลังยุคดิจิทัล (ดิจิทัล) ไปสู่โลกาภิวัตน์ (โลกาภิวัตน์) และระบุเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้

ในบทนี้ คุณจะศึกษาส่วนต่างๆ ต่อไปนี้: ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 • เครื่องมือและอุปกรณ์การนำเสนอ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน
 • เครื่องมือและอุปกรณ์การจัดการเครือข่าย
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการข้อมูลและหลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ศาสตราจารย์จอห์น โดโนแวน อธิบายถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต มันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง และ Bill Gates ของ Microsoft พบคุณค่ามหาศาลในโลกาภิวัตน์ ข้อมูลความรู้จากทั่วทุกมุมโลกเชื่อมต่อกันด้วยทางหลวงข้อมูล (โลกาภิวัตน์) สังคมใดจะได้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์นี้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพร้อมและกลไกการพัฒนา การเข้าถึงสังคมเหล่านั้น อาจส่งผลเสียต่อสังคมที่ขาด การจัดการเรียนรู้และกลไกการศึกษาในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นระบบและเครื่องมือต่างๆ ได้กว้างๆ ประเภท ของ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ

เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการนำเสนอ

คุณลักษณะของอุปกรณ์ประเภทนี้คือทั้งสองเป็นสื่อหลักที่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ได้โดยตรง ให้สำเร็จและสนับสนุนการสอนหรือการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการที่ส่งผ่านหรือแสดงการปรับปรุงข้อมูลไปยังเป้าหมายในรูปแบบของเสียง ภาพ หรือแอนิเมชั่นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนี้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอประกอบด้วยเครื่องมือหลายประเภท เช่น:

 • ประเภทเสียง  เครื่องขยายเสียง เครื่องเล่น CD/DVD เครื่องบันทึกเทป ฯลฯ ชุดไมโครโฟนและลำโพง ทีวี วิทยุ ฯลฯ
 • ประเภทโปรเจ็กเตอร์ ซึ่งรวมถึงเครื่องฉายสไลด์, เครื่องฉายภาพยนตร์, เครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ, เครื่องฉายภาพ, เครื่องฉายภาพวิดีโอ, ทีวีพลาสม่า และ LCD
 • ประเภทนิทรรศการ สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้างด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพบนวัสดุพลาสติกที่เรียกว่าไวนิลอิงค์เจ็ท และราคาถูกที่จะรวมการออกแบบซึ่งสามารถทำได้ง่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบันอาศัยอุปกรณ์การนำเสนอประเภทนี้ที่จัดรวมกันในรูปแบบของการจัดแสดง เช่น ป้ายการจัดการการศึกษารูปแบบต่างๆ บอร์ดป๊อปอัพ โรลอัพ และชุดนิทรรศการ

ต้องใช้สื่อหรือข้อมูลอินพุตหลัก (CD-Rom, DVD, เทปเสียง, ส่วนตัว, เครื่องมือ, อุปกรณ์การนำเสนอ ฯลฯ) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การนำเสนอ ที่สถานที่หรือตำแหน่งต่างๆ ภายในพื้นที่ที่กำหนดหรือบริเวณที่ส่งข้อมูลให้แสดง นอกจากนี้ยังมีวัสดุหลายอย่างที่ใช้ในเครื่องมือข้างต้น เช่น สายต่อสัญญาณเสียงต่างๆ ตัวยึดสำหรับต่อชุดแสดงชุดเชื่อมต่อไฟฟ้าหรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน ความหมายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้

ภายในกรอบของเทคโนโลยีสารสนเทศจากมุมมองของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทป ฯลฯ เครื่องเล่นวิดีโอเทปในสมัยก่อนเมื่อยุคคอมพิวเตอร์พัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพสูงขึ้น สื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ CD-Roms และ DVD รวมถึงราคาถูกนั้นมีราคาถูกกว่าอย่างมาก นอกจากนี้ เทคโนโลยีเว็บได้กลายเป็นบันไดสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อโลก อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แก่

สรุปว่าตอนนี้เราใช้รายการวิทยุ ด้วยเครื่องรับเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้รายการโทรทัศน์ เราจัดหาสื่อในแผ่นซีดีรอมและดีวีดีในรูปแบบของสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ใช้กับสื่อวิดีโอหรือสื่อเสียง เครื่องเล่น VCD และ DVD เพื่อสร้างเครื่องเล่นเทปเสียง และเครื่องเล่นวิดีโอเทปจากโลกแห่งสื่อที่ค่อยๆ หายไป

ในยุคของเครื่องมือการจัดการเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ ปัจจัยสำคัญในการจัดการการศึกษาคือความสามารถในการเข้าถึงความรู้จำนวนมหาศาลในโลกอินเทอร์เน็ต ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์หลักคือชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสำหรับจัดการและจัดการเครือข่ายมี 2 ประเภท คือ ลักษณะผู้ใช้ ผู้ใช้บางคนของระบบที่ชัดเจนซึ่งมีลักษณะเป็นผู้ให้บริการและผู้บริหารการสอน/การเรียนรู้ นอกเหนือจากชุดคอมพิวเตอร์แล้ว ยังเรียกอีกอย่างว่าโมเด็มอินเทอร์เฟซสัญญาณ (ซึ่งปัจจุบันใช้ไม่บ่อยนักซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบ ADSL) หรือระบบเครือข่ายหรือการจัดการเครือข่าย

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการจัดการข้อมูลและหลักสูตร ข้อมูลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าหลักสูตรจะเป็นสื่อการเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร กลไกสำหรับการใช้ข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้หรือส่งมอบการเรียนรู้ คุณต้องมีระบบในการจัดการและจัดการข้อมูลเหล่านี้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือคุณภาพสูง ในระบบการจัดการข้อมูลในปัจจุบันนี้เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมที่คุณใส่ลงในระบบการจัดการข้อมูลที่เรียกว่า CMS หรือระบบที่เรียกว่าหลักสูตร อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปสาระสำคัญ

ประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบ การจัดการ การประมวลผล การจัดเก็บและการแลกเปลี่ยน การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์คือการใช้ข้อมูลและข้อมูลที่ได้มาเพื่อดำเนินการกับเนื้อหาของข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวนมากขึ้น นำเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการข้อมูลในระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้จึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ชีวิตประจำวันในฐานะผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในด้านการทำงานร่วมกันของข้อมูลเท่านั้น และ 1) เดสก์ท็อป (เดสก์ท็อป) โน้ตบุ๊ก (โน้ตบุ๊ก) และอุปกรณ์ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฝังอยู่ สามารถจำแนกได้ . 2) เมาส์, คีย์บอร์ด, จอภาพ, กล้องดิจิตอล, เครื่องพิมพ์ ( 3) การ์ดหน่วยความจำ, หน่วยความจำแฟลช, Digital Versatile Disk (DVD) ) ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบหน่วยความจำ

หน่วยความจำแฟลช อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้เหมือนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลสามารถเขียนและลบได้ตามต้องการ สามารถบันทึกข้อมูลได้แม้ในขณะที่อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ความจุข้อมูลของหน่วยความจำแฟลชมีหลายขนาด เนื่องจากมีการใช้ส่วน USB ของหน่วยความจำแฟลชที่เสียบเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ ความจุที่มากขึ้นจึงมีราคาแพงกว่า จากนั้นรอจนกว่าคอมพิวเตอร์จะแสดงสัญลักษณ์การเชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลช และบันทึกข้อมูล

หน่วยความจำแฟลชมีหลายชื่อ เช่น Handy Drive, USB Drive, Thumb drive เป็นต้น ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรูปร่างก็ต่างกันด้วย แต่ส่วนเดียวกันคือ USB สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่อง ใช้ เทคโนโลยี

ความรู้ทั่วไป

ปิโตรเลียมมีคุณสมบัติอย่างไร

ปิโตรเลียมมีคุณสมบัติอย่างไร ปิโตรเลียมเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเชิงซ้อน ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก องค์ประกอบหลักคือไฮโดรเจนและคาร์บอน ซึ่งได้มาจากการสลายตัวของสารอินทรีย์ และอาจมีธาตุอื่นๆ เช่น ซัลเฟอร์ ออกซิเจน และไนโตรเจน

Read More »

น้ำมันดิบ คือ

น้ำมันดิบ คือ ปิโตรเลียม หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุเป็นองค์ประกอบหลัก คือ คาร์บอน และไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอื่น

Read More »

ปิโตรเลียม คืออะไร

ปิโตรเลียม คืออะไร ก๊าซ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซหุงต้ม (ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ) จะมีคุณสมบัติเป็นไอภายใต้อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ดังนั้นภาชนะหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งก๊าซจึงต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซระเหยเกิดขึ้นน้อยที่สุด การขนส่งก๊าซต้องใช้ภาชนะ หรือยานพาหนะสำหรับขนส่งสายพานลำเลียงที่มีขนาดใหญ่กว่าการขนส่งน้ำมันดิบถึง

Read More »

พลังงานไฟฟ้าคืออะไร

พลังงานไฟฟ้าคืออะไร ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ และสำคัญมากเพราะใช้ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิต การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อสายไฟระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พัดลม โทรทัศน์

Read More »

การขึ้น ตกของดวงอาทิตย์

การขึ้น ตกของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก เกิดจากการที่โลกหมุนรอบโลกตามแนวแกนเหนือ-ใต้โดยหมุนจากตะวันตกไปตะวันออก นี่คือลักษณะที่คุณเห็นดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและเราเดินไปที่ขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกและมีไม่กี่วันในปีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยปกติพระอาทิตย์ขึ้นและตก เบี่ยงเบนไปจากทิศเหนือหรือทิศใต้เล็กน้อย ดวงจันทร์ขึ้นเวลาประมาณเที่ยงวันในวันใด พระอาทิตย์ขึ้นและตก มันไม่ซ้ำกันทุกวัน บางวันก็ขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

Read More »

สภาพภูมิอากาศ คืออะไร

สภาพภูมิอากาศ คืออะไร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของลุ่มแม่น้ำฉีได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ทุกปี สาเหตุของฝนตกหนักในฤดูฝน มรสุมสองลูกทำให้เกิดสามฤดูกาล: ฤดูร้อน ฝน และฤดูหนาว ฤดูฝนมักจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

Read More »